3D CAD, Overige | 3 min Leestijd

Van 2D naar 3D: Sneller ontwerp wijzigingen doorvoeren

Arnaud Kooij
19-12-19

Het ontwerpen van producten bestaat uit het opzetten van concepten en daarna finetunen en aanpassen. Dat betekent dat er veel wijzigingen moeten gebeuren. Bij een 2D CAD-systeem is het doorvoeren van wijzigingen tijdrovend en foutgevoelig.  Het wijzigen zou veel tijd besparen indien op alle plekken waar nodig dit automatisch gebeurt. Een 3D CAD systeem levert u exact dit: op slechts één plek wijzigen en overal waar noodzakelijk wordt de wijziging doorgevoerd.

Huidige 2D situatie:

Het ontwerpen van producten in een 2D teken systeem bestaat uit het tekenen van 2D aanzichten van het ontwerp. Op een 2D tekening staan minimaal voor-, boven- en zijaanzicht. Vaak aangevuld met detail aanzichten en doorsnedes. Het opzetten van 2D aanzichten vergt al een scherp inzicht van de tekenaar/ontwerper en is daarmee een kritischer proces. Een lijn of detail kan zomaar vergeten worden of niet aansluiten bij een ander aanzicht, waarbij in productie minimaal vragen ontstaan wat juist is of zelfs fouten.

Naast een tekening van een onderdeel, zal er vaak ook een samenstellingstekening zijn waar dit onderdeel in gebruikt wordt. Deze tekening moet worden gemaakt met diverse aanzichten. Van deze samenstelling bestaat daarnaast een stuklijst, die handmatig door de gebruiker wordt bepaald zonder directe link naar de tekening. Immers, aantallen zijn niet direct te herleiden vanuit aanzichten, maar moeten handmatig opgeteld worden.

Het opzetten van deze mono- en samenstellingstekeningen is vaak pas de start van een ontwerpproces. Na de eerste concepten worden vrijwel altijd wijzigingen doorgevoerd en vaak meerdere malen. Ook bij een bestaand ontwerp en zeker bij een re-design komen wijzigingen voor.

Klassieke 2D tekening met vele aanzichten
Afbeelding: Klassieke 2D tekening met vele aanzichten

Wijzigen in 2D:

Het doorvoeren van wijzigingen is met een 2D systeem tijdrovend: elk aanzicht dat op de 2D mono tekening staat moet worden aangepast. Ook moet er gecontroleerd worden of de aanzichten nog steeds een eenduidig beeld geven van het onderdeel. Stel dat een gat waar een bout in moet komen verplaatst wordt van positie en dat er ook besloten is om een andere M-diameter te gebruiken. Bij elk aanzicht moet dit worden aangepast van vooraanzicht tot doorsnede: positie, diameter en schroefdraad.

Ook de samenstellingstekening moet worden aangepast: het gat moet hier de nieuwe positie en afmeting innemen en de bijbehorende bout zal moeten worden aangepast. In dit geval zal de stuklijst niet meer correct zijn en heeft deze een wijziging nodig: de bout zal van een ander type moeten zijn.

Al deze wijzigingen en controle hierop moet door de tekenaar/constructeur zelf gedaan worden. Alleen hij of zij kan bepalen of de wijzigingen correct zijn doorgevoerd. De 2D CAD-applicatie bevat geen intelligentie om ervoor te zorgen dat alle wijzigingen automatisch worden doorgevoerd. Dit alles betekent dat wijzigingen in 2D veel tijd in beslag nemen, deze foutgevoelig zijn en daarom vaak extra controle behoeven.

Werken in 3D:

De werkwijze in 3D verschilt wezenlijk van die in 2D. De ontwerpen worden in 3D opgezet, waarbij op basis van dit 3D model de 2D productietekening wordt gegenereerd. Deze 2D tekening is gekoppeld aan het 3D model, waarmee aanzichten met een druk op de knop worden gegenereerd, als ware het foto’s, zonder ze zelf te hoeven tekenen. Het maken van detailaanzichten en doorsnedes is te doen met diezelfde druk op de knop, iets wat met name voor doorsnedes veel tijd zal schelen.

Het onderdeel wordt in 3D samengesteld tot een product met andere onderdelen, met diverse voordelen van dien:

  • Er kan in een gat direct een bout worden geplaatst met de juiste M-diameter die een link bevat naar het betreffende gat,
  • Van de 3D samenstelling kan een 2D tekening worden gemaakt met alle aanzichten,
  • De stuklijst past zich vanzelf aan, waarbij het 3D systeem alle onderdelen automatisch bij elkaar optelt.

Wijzigen in 3D:

Het 3D CAD-systeem bevat standaard veel intelligentie en relaties: het 3D onderdeel en de bijbehorende 2D productietekening zijn met elkaar verbonden, waardoor wijzigingen direct worden doorgevoerd. Het 3D model is gelinkt aan de samenstellingen, zodat ook daar de wijziging direct wordt overgenomen en daarop aansluitend de 2D samenstellingstekening.
Deze relatie kent twee richtingen. Er kan dus ook vanaf 2D gewijzigd worden zodat het 3D model wordt aangepast. Deze onderlinge relaties wordt ook wel bi-directionele associativiteit genoemd.

Koppeling tussen 2D en 3D in een 3D CAD-systeem Afbeelding: Koppeling tussen 2D en 3D in een 3D CAD-systeem

Zou hetzelfde voorbeeld van hierboven waarin een gat van positie en diameter verandert in een 3D CAD-systeem wordt toegepast, dan vinden de wijzigingen sneller, automatisch en foutloos plaats. Het gat wordt in het 3D model aangepast, waarna alle aanzichten op de 2D productietekening direct meegaan, inclusief complexere aanzichten zoals doorsnedes. Het onderdeel wordt aangepast in de 3D samenstelling en hier wordt nu ook de bout positie aangepast (deze moet immers in het gat blijven) als ook de bout zelf door een grotere M-diameter. Vervolgens past het 3D systeem de 2D samenstellingstekening aan en de stuklijst.

Deze intelligente, automatische en foutloze wijzigingen die ook nog eens zeer snel doorgevoerd worden, zorgen ervoor dat het doorvoeren van wijzigingen kosten en tijd bespaart, waardoor producten en projecten sneller gereed zullen zijn en uw time-to-market aanzienlijk verkort wordt.

Wilt u meer weten over de voordelen die een overstap van 2D naar 3D voor u kunnen opleveren? Lees dan het eBook: Upgrading from 2D to 3D will help you and your company succeed.

Vraag het eBook aan <http://info.designsolutions.nl/upgraden-van-2d-naar-3d> 

Wil je altijd op de hoogte zijn?

Schrijf je in voor onze nieuwsmailing: uitnodigingen voor webinars, info over SOLIDWORKS updates én elke laatste donderdag van de maand de meest recente blogs in je mailbox.
Door op inschrijven te klikken geef je Design Solutions toestemming om je persoonsgegevens op te slaan en te verwerken om je de nieuwsmailing te kunnen bezorgen. Je kunt jezelf altijd uitschrijven.

Arnaud Kooij